GDPR

De gedetailleerde teksten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25/05/2018 van kracht is en waarin uw rechten zijn beschreven, zijn te vinden op de officiële website van de

Gegevensbeschermingsautoriteit

Deze regels zijn van toepassing op alle contacten tussen Red Box Trib vzw en de personen en organisaties die ons contacteren voor onze diensten.

Concreet betekent dit dat de gegevens die wij ontvangen wanneer u informatie aanvraagt of een bestelling plaatst, alsook bij de facturering (namen, voornamen, postadressen, e-mailadressen en telefoonnummers), nooit aan derden zullen worden doorgegeven en dat u permanent controle heeft over uw gegevens. In het kort…

…zijn uw rechten als volgt:

  1. Recht op informatie
  2. Recht om je gegevens in te kijken
  3. Recht om je toestemming aan te passen
  4. Recht om je gegevens over te zetten
  5. Recht om je toestemming in te trekken
  6. Recht om je gegevens te laten wissen
  7. Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen automatische beslissingen
  8. Recht om de verwerking te beperken

Het bovenstaande is een samenvatting van uw rechten. Zij worden uitvoerig beschreven in de volledige tekst, die bovenaan de pagina is gelinkt. Vergeet ook niet dat elk verzoek van uw kant schriftelijk moet worden ingediend (gedateerd en ondertekend, met een kopie van uw identiteitskaart), ter attentie van de verantwoordelijke persoon, Leila Radoni, zie de pagina Contact)